Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tuoda esille vanhempien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön ja vertaistuen foorumina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • perehtyy koulun toimintaan ja opetuksen järjestämiseen
  • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä koulun kanssa
  • tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukee vanhempien ja koulun välistä viestintää
  • pitää yhteyttä koulun toimijoihin, sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa
  • voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti koulua, oppilaskunta-, oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa
  • tekee esityksiä ja aloitteita, sekä ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon.

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksua sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja muita vastaavia. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Keräämillään varoilla yhdistys mm. palkitsee oppilailta stipendein, hankkii opetusvälineitä ja tukee luokkaretkiä. 

  • Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
  • Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys rekisteröitiin virallisesti 2.9.2013.
  • Yhdistys on Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY:n sekä Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistys.

Miksi mukaan? 

Vanhempainliitto - vanhempaintoimijalle

Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet käyttävät äänivaltaa mm. yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Hämeenkylän koulun oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä maksamalla 10 euron suuruisen jäsenmaksun.

MobilePay-lyhytnumerolla: 49758
Saaja: Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys ry
Tilille: FI39 4055 0011 6318 98
Summa: 10 € / jäsen / lukuvuosi
Viesti: nimi, sähköposti sekä lapsesi luokka

  • HKVY:n henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslakiin ja yhdistyksen perustehtävien suorittamiseen. Tarkemman kuvauksen henkilötietojen käsittelystä saa tarvittaessa tietosuojaselosteesta.