Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous maanantaina 5.10.

15.9.2020

Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys ry

VUOSIKOKOUSKUTSU 2020

 

HÄMEENKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Aika:             maanantai 5.10.2020 klo 18.00

Paikka:         Hämeenkylän koulu, Varistontie 3

 

Työjärjestys

1.Kokouksen avaus.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.

6.Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.

7.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

8.Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.

9.Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.

10.Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.

11.Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.

12.Käsitellään muut asiat.